Ventilacija i provetravanje prostorija

Ventilacija i provetravanje prostorija

Svi novi prozori su hermetički. Ukoliko ste prethodno možda imali stare propusne prozore, to znači da ćete morati da promenite svoje navike kada ugradite nove prozore. Stari, propusni prozori obezbeđuju prirodnu ventilaciju vašeg doma, čak i onda kad to ne želite.

Sa novim prozorima morate biti sigurni da se vaš dom pravilno provetrava. Uz pravilnu ventilaciju i provetravanje ne dolazi do povećanog utroška energije.

Ostavite prozor ili vrata širom otvorena i napravite promaju u vašem domu. Na ovaj način dolazi do zamene toplog i vlažnog vazduha u kući sa hladnim i suvim vazduhom spolja za manje od 10 minuta. U ovom kratkom periodu neće doći do hlađenja podova, plafona i krupnog nameštaja, pa će i gubitak energije biti minimalan. Pravilna ventilacija je posebno važna u novim zgradama. Vlaga u novim zidovima i podovima može da ostane u kući i do dve godine.

Ukoliko se pobrinete da se vaš dom temeljno provetrava nekoliko puta dnevno (npr. spavaća soba i kupatilo ujutro, a kuhinja, trpezarija i dnevna soba uveče), osiguraćete da vi i vaša porodica imate prijatan i zdrav unutrašnji životni ambijent.

KONDENZACIJA NA PROZORIMA

Kondenzacija na staklu prozora je često znak nedovoljnog provetravanja - ali ne uvek. To zavisi od toga da li se kondenzacija javlja na unutrašnjoj strani, spolja ili između dva komada stakla u oknu.

KONDENZACIJA SA SPOLJNE STRANE PROZORA - DOBAR ZNAK

Kada se kondenzacija javlja na spoljnoj strani prozora, to dokazuje da prozor obezbeđuje energetsku efikasnost i da sve radi onako kako bi trebalo.

U nekim određenim vremenskim prilikama - na primer, tokom vedrih i ledenih noći, gde postoji veliki gubitak toplote iz zemlje u vazduh - može se desiti da je ujutro spoljašnja površina okna hladnija od vazduha napolju. To može dovesti do spoljne kondenzacije u sredini prozora. Ova vrsta kondenzacije će nestati kada temperatura napolju poraste tokom dana.

Ova vrsta kondenzacije je izazvana energetskim odlikama prozora. Unutrašnji komad stakla ima nevidljivu oblogu koja reflektuje toplotu natrag u sobu. Prostor između dva komada stakla je ispunjen inertnim gasom argonom. To znači da toplota iz kuće ne može da dođe u dodir sa spoljnim staklom i zagreje ga. Zato je moguće da spoljni deo okna postane hladniji od vazduha napolju.

Kondenzacija sa spoljne strane stakla ne može da se pojavi na starim tradicionalnim prozorima. Kod starih prozora će uvek dolaziti do određenog prenosa toplote, što će rezultirati zagrevanjem spoljnog komada stakla.

KONDENZACIJA NA UNTRAŠNJOJ STRANI PROZORA - PROVETRAVAJTE!

Ako dođe do kondenzacije na unutrašnjoj strani prozora, to je znak da je relativna vlažnost u kući previsoka. Treba smanjiti vlažnost vazduha, ako želite da izbegnete pojavu truleži, štetu prouzrokovanu vlagom i nezdrav životni ambijent.

KONDENZACIJA IZMEĐU DVA KOMADA STAKLA - ZAPTIVNI SLOJ JE PROBIJEN!

Kondenzacija se može pojaviti u prozoru između dva komada stakla. To je znak da je zaptivni sloj probijen i treba ga zameniti.

AG Sistem - Lokacija